Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 449                

Karar Tarihi   : 08/12/2016    

KONUSU:

Gündem

         02/12/2016 tarihinde duyurulan 12 maddelik gündeme; Başkanlık Makamı tarafından birimlerden gelen 19 maddelik ilave gündem ve Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesinin 32. madde olarak, gündeme eklenmesi teklifinin kabulü ile;

Kararın devamı için tıklayınız.