Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No      : 449

Karar Tarihi  :10/12/2015                              

KONUSU:

4688 sayılı yasanın 32. maddesi gereğince Muğla Büyükşehir Belediyesinde görev yapan işçi statüsü dışında kalan kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenmesi ve ilgili sendika ile toplu sözleşme yapılması hususunda Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osma GÜRÜN’ e yetki verilmesinin görüşülmesi.                                                                              

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 27/11/2015 tarihli ve 13456491-903-4638 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

4688 sayılı yasanın 32. maddesi gereğince Büyükşehir Belediyemizde görev yapan işçi statüsü dışında kalan kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenmesi ve ilgili sendika ile toplu sözleşme yapılması hususunda Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman GÜRÜN’e yetki verilmesi amacıyla yazımızın Meclis’e havalesini arz ederim. Denilmektedir.                 

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda; 

4688 sayılı Yasanın 32. maddesi gereğince Büyükşehir Belediyemizde görev yapan işçi statüsü dışında kalan kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenmesine ve ilgili sendika ile toplu sözleşme yapılması hususunda Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman GÜRÜN’e yetki verilmesine; OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.