Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No      : 450

Karar Tarihi  :10/12/2015                              

KONUSU:

Organizasyon şemasının güncellenmesi hususunun görüşülmesi                                               

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 30/11/2015 tarihli ve 13456491902.02-4649 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisince ihdas edilen;

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan İdari İşler ve Arşiv Şube Müdürlüğü,

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan İdari İşler Şube Müdürlüğü,

Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan İdari İşler Şube Müdürlüğü,

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan İdari İşler ve Arşiv Şube Müdürlüğü,

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan İdari İşler Şube Müdürlüğü,

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan İdari İşler Şube Müdürlüğünün iptal edilerek Belediyemiz organizasyon şemasının bu şekli ile güncellenmesi için Meclisimizce karar alınmasını arz ederim. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda; 

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisince ihdas edilen;

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan İdari İşler ve Arşiv Şube Müdürlüğünün,

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan İdari İşler Şube Müdürlüğünün,

Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan İdari İşler Şube Müdürlüğünün,

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan İdari İşler ve Arşiv Şube Müdürlüğünün,

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan İdari İşler Şube Müdürlüğünün,

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan İdari İşler Şube Müdürlüğünün iptal edilerek Belediyemiz organizasyon şemasının bu şekli ile güncellenmesine; OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.