Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :45                           

Karar Tarihi  :14/01/2016             

KONUSU:

İlimiz Milas İlçesi sınırları içinde Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresinin görev ve sorumluluğunda bulunan hizmetleri yerine getirebilecek nitelikte bir hizmet binasının yapılması için kullanım amacına uygun bir taşınmazın, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi uyarınca alınması hususunun görüşülmesi

            Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 13/01/2016 tarihli ve 47720051-301.01-96 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.