Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No      : 451

Karar Tarihi  :10/12/2015                              

KONUSU:

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı bünyesinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 1 (bir) adet binek tipi aracın Devlet Malzeme Ofisi'nden satın alınması hususunun görüşülmesi  

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın 02/12/2015 tarihli ve 47427039-020-520 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı bünyesinde kullanılmak üzere 1 (bir) adet binek tipi araca ihtiyaç vardır. 237 sayılı Taşıt Kanununun 10 uncu maddesi (Değişik 17/09/2014 5234-4 md) gereğince aracın Devlet Malzeme Ofisi'nden satın alınması kararı için yazımızın Büyükşehir Belediye Meclisi'ne havalesini arz ederim. Denilmektedir.                         

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda; 

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı bünyesinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 1 (bir) adet binek tipi aracın, 237 sayılı Taşıt Kanunu’nun 10 uncu maddesi (Değişik 17/09/2014 5234-4 md) gereğince, Devlet Malzeme Ofisi'nden satın alınmasına OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.