Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No      : 453

Karar Tarihi  :10/12/2015                              

KONUSU:

6360 Sayılı Kanun Kapsamında oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından kapanan Köy Tüzel Kişiliklerine ait değerlendirilmeyen taşınmazlardan K. Kaplancık Köyü Tüzel Kişiliği’ne ait Yatağan İlçesi Kaf Kaplancık Mahallesi 129 parsel numaralı 7.300,00 m2 yüzölçümlü Tarla niteliğindeki taşınmazın Yatağan Belediyesi Tüzel Kişiliği adına Medeni Kanunun 698. ve 699. Maddeleri gereğince tescil edilmesi hususunun görüşülmesi 

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 01/12/2015 tarihli ve 47720051-301.01/2541 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.