Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 458                             

Karar Tarihi   : 08/12/2016                 

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

         h) İlimiz Dalaman İlçesi, Kargınkürü Mahallesi, mülkiyeti Muğla Büyükşehir Belediyesine ait 102 ada 112 parselde ve mülkiyeti Maliye Hazinesi ve Dalaman Belediyesine ait 102 ada 113 parselde yer alan taşınmazlara ilişkin hazırlanan “Belediye Hizmet Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

          İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.11.2016 tarihli raporunda;

          29/11/2016 tarihinde saat 13:00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08/11/2016 tarih ve 36521862-310.01.03-6345 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 10.11.2016 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz Dalaman İlçesi, Kargınkürü Mahallesi, mülkiyeti Muğla Büyükşehir Belediyesine ait 102 ada 112 parselde ve mülkiyeti Maliye Hazinesi ve Dalaman Belediyesine ait 102 ada 113 parselde yer alan taşınmazlara ilişkin hazırlanan “Belediye Hizmet Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesi uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08/11/2016 tarih ve 36521862-310.01.03-6345 sayılı yazısında;