Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :46                           

Karar Tarihi :14/01/2016             

KONUSU:

10/12/2015 Tarih ve  450 sayılı Belediyemiz Meclis Kararı ile kapatılan, İmar ve Şehircilik Dairesi teşkilat yapısında yer alan İdari İşler ve Arşiv Şube Müdürlüğünce yürütülen iş ve işlemler ile bu birimde görevli personelin idaresi maksadıyla  Daire Başkanlığı bünyesinde, doğrudan Daire Başkanına bağlı İdari İşler ve Arşiv Şefliği kurulmuş ve buna bağlı olarak yeniden düzenlenen İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinin onaylanması hususunun görüşülmesi

             İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 12/01/2016 tarihli ve 36521862-310.99-180 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.