Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :46                             

Karar Tarihi :13/05/2014                

KONUSU:

5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/i Maddesi Hükmü gereğince Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (MUTTAŞ)  Sermaye Arttırımı Yapılması                                                   

          Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 07/05/2014 tarih bila sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonunda;

          5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/i maddesinde; Bütçe içi işletme ile, Türk Ticaret Kanuna tabi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek Belediye Meclisinin görev ve yetkileri arasında yer almaktadır.

          MUTTAŞ (Muğla Kent Hizmetleri İnşaat, Turizm, Taşımacılık Ticari İşletmecilik, İletişim, Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 07/05/2014 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Şirket Sermayesinin 50.000,00 liradan 2.000.000,00 liraya çıkarılmasına karar verilmiştir.

          5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/i Maddesi Hükmü gereğince MUTTAŞ (Muğla Kent Hizmetleri İnşaat, Turizm, Taşımacılık Ticari İşletmecilik, İletişim, Sanayi ve Ticaret Anonim Şirket Sermayesinin 50.000,00 liradan 2.000.000,00 liraya sermaye artışına OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.