Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 46                                  

Karar Tarihi : 08/02/2018                   

KONUSU:

       Finansmanı Dünya Bankası tarafından karşılanacak ve İller Bankası A.Ş. (İLBANK) tarafından yürütülecek “Sürdürülebilir Şehirler Projesi - II” kapsamında, İLBANK’ın Dünya Bankası kaynaklarından temin ettiği ve bağlı İdaremiz olan Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Fethiye Merkez Mevcut Kanalizasyon Şebeke Rehabilitasyon Yapım İşi, Milas Ören Kanalizasyon Şebeke ve AAT Yapım İşi, Seydikemer (Eşen), Kavaklıdere Bodrum Gündoğan AAT Yapım İşi projeleri için kullanılacak 16.000.000,00 Avro kredi alınmasıyla ilgili Alt Kredi Anlaşması ve ekleri ile diğer gerekli belgeleri müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatı ile imzalamaya ve kredinin kullanılması ve kredi için her türlü iş ve işlemleri müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatı ile yapmaya Belediye Başkanı Dr. Osman GÜRÜN'ün yetkili kılınması hususunun görüşülmesi.

          Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 07/02/2018 tarih ve 79556812-301.01-E.731 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;