Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 46                         

Karar Tarihi   : 14/03/2019           

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

       f) Yatağan İlçesi, Şeref Mahallesi, Alageriş Mevkii, 1299 parselin “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (Güneş Enerji Santrali)” kullanım kararı olan 17.960,00 m2’lik kısmında “Trafo Alanı” ve “Yeraltı Enerji Nakil Hattı” düzenlenmesine yönelik teklif edilen ve Yatağan Belediye Meclisinin 03.01.2019 tarih 2019/16 sayılı meclis kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

       İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.02.2019 tarihli raporunda;

       27.02.2019 tarihinde saat 14:00’de Milas Belediyesi Ek Hizmet Binası'nda toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 14.02.2019 tarih ve 36521862-115.01.06-E.1263 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 14.02.2019 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Yatağan İlçesi, Şeref Mahallesi, Alageriş Mevkii, 1299 parselin “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (Güneş Enerji Santrali)” kullanım kararı olan 17.960,00 m2’lik kısmında “Trafo Alanı” ve “Yeraltı Enerji Nakil Hattı” düzenlenmesine yönelik teklif edilen ve Yatağan Belediye Meclisinin 03.01.2019 tarih 2019/16 sayılı meclis kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.  

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 14.02.2019 tarih ve 36521862-115.01.06-E.1263 sayılı yazısında;