Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 46                                              

Karar Tarihi  : 13/02/2020       


KONUSU:

      5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75'inci maddesi hükmü doğrultusunda ve 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7'nci maddesinde (Ek fıkra:12/11/2012 - 6360/7 md) yer alan görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde "Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü Arasında Trüf ve Diğer Yenebilir Mantarlara İlişkin İşbirliği Sözleşmesi" imzalanması hususunun görüşülmesi. 

       Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 12.02.2020 tarihli ve 10452259-105.04-E.213 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;