Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No      : 462

Karar Tarihi  :10/12/2015                              

KONUSU:

Marmaris Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi arazisi içerisinde, tesise gelen belediye atıkları (evsel atıklar) içerisinden değerlendirilebilir atıkların ayrıştırılacağı Ön İşlem Tesisi kurmak amacı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanacak projede ön işlem tesisi için uygun görülecek azami 10.000 m2 arazinin 10 yıl süreliğine yüklenici firmaya kiralanması hususunun görüşülmesi

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın 10/12/2015 tarihli ve 33887833-301.01-3096 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.