Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No      : 463

Karar Tarihi  :10/12/2015                              

KONUSU:

Ortaca Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi arazisi içerisinde, depolama alanı (lot) içerisinde oluşan depo gazından elektrik enerjisi elde etmek amacıyla Biyogaz Tesisi kurmak amacı ile projede biyogaz tesisi için uygun görülecek azami 2.000 m2 arazinin 10 yıl süreliğine yüklenici firmaya kiralanması ve ilgili kurum ve kuruluşlardan tahsis işlemi için uygun görüş ve izin alınması hususunun görüşülmesi

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın 08/12/2015 tarihli ve 33887833-301.01-3092 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.