Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No      : 465

Karar Tarihi  :10/12/2015                              

KONUSU:

Bodrum İlçesi Gündoğan Mahallesi ve Mumcular Mahallesi’nde bulunan vahşi çöp sahaları ile Kavaklıdere ve Ula İlçelerinde bulunan vahşi çöp sahalarının kapatılmasına ilişkin rehabilitasyon işlemlerinin yapılması amacıyla 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi gereğince arazi kullanımının sağlanması için Orman Bölge Müdürlüğü ile protokol yapılması hususunun görüşülmesi

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın 09/12/2015 tarihli ve 33887833-301.01-3116 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.