Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 466                             

Karar Tarihi  : 08/12/2016                 

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

         o) Yatağan İlçesi, Akyol Mahallesi, 142 ada, 5-13-15-17-20-21 ve 278 ada, 85-139-263 numaralı parsellerde kayıtlı taşınmazların ilgili kurum talepleri sonucunda “Rekreasyon Alanı”, “Spor Alanı” ve “Sağlık Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik N20-A-18-B-1-D imar paftasında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünün görüşü doğrultusunda 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

         İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.11.2016 tarihli raporunda;

         29/11/2016 tarihinde saat 13:00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 09/11/2016 tarih ve 36521862-310.99-6371 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 10.11.2016 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Yatağan İlçesi, Akyol Mahallesi, 142 ada, 5-13-15-17-20-21 ve 278 ada, 85-139-263 numaralı parsellerde kayıtlı taşınmazların ilgili kurum talepleri sonucunda “Rekreasyon Alanı”, “Spor Alanı” ve “Sağlık Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik N20-A-18-B-1-D imar paftasında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünün görüşü doğrultusunda 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 09/11/2016 tarih ve 36521862-310.99-6371 sayılı yazısında;