Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 467                             

Karar Tarihi  : 08/12/2016                 

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

         ö) Ula İlçesi, Köprübaşı Mahallesi, 24 pafta, 12 ada,  186 parselin kuzeybatısında yaya yolu düzenlemesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi.

         İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.11.2016 tarihli raporunda;

         29/11/2016 tarihinde saat 13:00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 09/11/2016 tarih ve 36521862-310.01.03-6374 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 10.11.2016 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Ula İlçesi, Köprübaşı Mahallesi, 24 pafta, 12 ada,  186 parselin kuzeybatısında yaya yolu düzenlemesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

        İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 09/11/2016 tarih ve 36521862-310.01.03-6374 sayılı yazısında;