Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No      : 467

Karar Tarihi  :10/12/2015                              

KONUSU:

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın hüküm ve tasarrufu altında bulunan İlimiz Bodrum İlçesi Ortakent Mahallesi 430 ada 28 parsel numaralı 10.295,26 m² yüzölçümlü Tarla niteliğindeki taşınmazı “Açık Depolama Alanı” olarak kullanılmak üzere Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri gereğince taşınmazın teslim edildiği tarihten itibaren 10 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 04/12/2015 tarihli ve 47720051-301.01-2586 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.