Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 468                             

Karar Tarihi  : 08/12/2016                 

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

         p) İlimiz Menteşe İlçesi, Günlüce Mahallesi, Akyol Mevkiinde yer alan 166 ada 4,5,6,7 ve 8 nolu toplam 90.219,68 m2 büyüklüğündeki teklif planlama alanında “Güneş Enerji Santrali” amaçlı teklif edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddesi uyarınca görüşülmesi.

         İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.11.2016 tarihli raporunda;

         29/11/2016 tarihinde saat 13:00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 09/11/2016 tarih ve 53618066-310.01.02-6382 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 10.11.2016  tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz Menteşe İlçesi, Günlüce Mahallesi, Akyol Mevkiinde yer alan 166 ada 4,5,6,7 ve 8 nolu toplam 90.219,68 m2 büyüklüğündeki teklif planlama alanında “Güneş Enerji Santrali” amaçlı teklif edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddesi uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

          İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 09/11/2016 tarih ve 53618066-310.01.02-6382 sayılı yazısında;