Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 470                             

Karar Tarihi  : 08/12/2016                 

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

         s) İlimiz, Menteşe İlçesi, Emirbeyazıt Mahallesinde yer alan, 1132 ada 6, 7, 8, 9 parseller ve yakın çevresinde yeni bir düzenleme yapılmasına olanak sağlayan “Belediye Hizmet Alanı (Müze Alanı)” “Spor Alanı” ve “Park Alanı”  amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b, 7/c, 7/m maddeleri ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 21’inci maddesi 2 fıkrası uyarınca görüşülmesi.

          İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.11.2016 tarihli raporunda;

         29/11/2016 tarihinde saat 13:00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 10/11/2016 tarih ve 53618066-310.01-6386 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 10.11.2016 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz, Menteşe İlçesi, Emirbeyazıt Mahallesinde yer alan, 1132 ada 6, 7, 8, 9 parseller ve yakın çevresinde yeni bir düzenleme yapılmasına olanak sağlayan “Belediye Hizmet Alanı (Müze Alanı)” “Spor Alanı” ve “Park Alanı”  amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b, 7/c, 7/m maddeleri ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 21’inci maddesi 2 fıkrası uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 10/11/2016 tarih ve 53618066-310.01-6386 sayılı yazısında;