Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No      : 471

Karar Tarihi  :10/12/2015                              

KONUSU:

55. Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi

a) Plan ve Bütçe Komisyonunun 10/12/2015 tarihli raporunda;

Plan ve Bütçe Komisyonumuz 10/12/2015 tarihinde saat 16:00'da Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binasında toplandı. Belediye Meclisinin 10/12/2015 Tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Ula Belediye Meclisinin 02/12/2015 tarih ve 54 karar nolu 2016 mali yılına ait gelir tarife cetvelleri komisyonumuzun toplantısında incelenmiştir.   

ULA BELEDİYESİ 2016 YILI GELİR TARİFESİ

İLAN ÜCRETİ (beher dakikası)            5,00 TL          

İMAR DURUM BELGESİ ÇIKARMA ÜCRETİ (BELGE BAŞINA) : 150,00 TL

BELEDİYEMİZE KAYITLI FEN ELEMANLARININ YILLIK KAYIT YENİLEME ÜCRETİ: 200,00 TL

MÜTEAHHİTLİK BELGESİ ÜCRETİ            : 1.500,00 TL

EKSPERTİZ RAPORU                                 : 50,00 TL

AİLE MEZARLIĞI PARSEL ÜCRETİ           : 750,00 TL

SU BASMAN VİZE ÜCRETİ                       : 200,00 TL

KAT İRTİFAKI-KAT MÜLKİYETİ ÜCRETİ : 200,00 TL

PROJE TASTİK ÜCRETİ: Konutlarda 1,50 TL, Ticarethanelerde 3,00 TL (m2 si)

TİP PROJE ÜCRETİ           : 200,00 TL

BASILI EVRAK ÜCRETİ     : 75,00 TL

İNŞAATLARIN YERİNDE İNCELEME ÜCRETİ: Konutlarda 1,50 TL , ticarethanelerde 3,00 TL (m2 si)

DÜĞÜN SALONU ÜCRETİ

Büyük salon       : 500,00 TL

Küçük salon       : 350,00 TL

Açık alan             : 250,00 TL


KEPÇE-KANAL KAZICI ÜCRETİ(BEHER SAATİ): 100,00 TL

DOZER ÜCRETİ(BEHER SAATİ)                          : 150,00 TL

GRAYDER ÜCRETİ (BEHER SAATİ)                    : 150,00 TL

DAMPERLİ BÜYÜK KAMYON ULA-MUĞLA SEFER ÜCRETİ : 150,00 TL

ŞEHİRİÇİ DAHİL BÜYÜK KAMYON ÜCRETİ                             : 80,00 TL DAMPERLİ KAMYON KM.ÜCRETİ                                              :   4,00 TL

ZEMİN TAHRİP ÜCRETİ 

Zemin tahrip bedelleri Muğla Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME)nin 2016 yılı yılında belirleyeceği fiyatlar doğrultusunda Uygulanacaktır.

Asfalt kazı ve tahrip ücreti 1m2   : 0,00

Parke kazı ve tahrip ücreti 1m2   : 0,00

VİDANJÖR ÇEKİM ÜCRETİ

Kamyon      : 80,00 TL+kilometre ücreti 2,00 TL

Traktör    : 80,00 TL

ŞEZLONG-GÖLGELİK TAHSİS ÜCRETİ : 7,50 TL (GÜNLÜK)

PAZAR YERİ MASA TAHSİS ÜCRETİ: 5,00 TL 

SOĞUK HAVA ÜCRETİ

a- Meyvelerin 6 aylık depolama ücreti beher kilogramı : 40 krş.

b- Meyvelerin 6 aydan sonra her ay için beher kilogramından : 10 krş.

c- Etin kilogramından : 80 krş.

d- Peynir, yağ, bal vb.kolisinden, tenekesinden,  kasasından, tulumundan günlük : 5,00 TL

PAZAR YERİ TAHSİS ÜCRETİ

İlçe merkezi pazarındaki masa tahsis ücreti: 5,00 TL (haftalık) Giyim pazarında iki direk arası tahsis ücreti : 20,00 TL (haftalık)

AKYAKA MAH.PAZAR YERİ TAHSİS ÜCRETİ

Her gün satış yapan manav ve satıcılardan 

a- 18 m2 ye kadar aylık 135 olmak üzere yıllık 1.620,00 TL

b- 19-22 m2 ye kadar ayılık 165  yıllık 1.980,00 TL

c- 23-30 m2 ye kadar aylık 225   yıllık 2.700,00 TL

d- 31-36 m2 ye kadar aylık 270   yıllık 3.240,00 TL

e- 37-55 m2 ye kadar aylık 470   yıllık 5.640,00 TL Hurda Parke Satış M’3 Bedeli: 20,00 TL

SONUÇ

Ula Belediyesinin 2016 Mali Yılı Bütçesinde yer alan Tarife Cetvellerinin Ula Belediyesinden geldiği şekli ile kabulü; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi, 2464

Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97. maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 28. maddesi ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 25. maddesi gereğince değerlendirilmiş ve Ula Belediye Meclisinin 02/12/2015 tarih ve 54 nolu Meclis Kararı Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.   

Sayın Meclisin tasviplerine arz olunur. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda; 

Ula Belediyesinin 2016 Mali Yılı Bütçesinde yer alan Tarife Cetvellerinin yukarıda metni yazılı Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunda belirtildiği gibi,  Ula Belediyesinden geldiği şekilde,  Ula Belediye Meclisinin 02/12/2015 tarih ve 54 nolu Meclis Kararının kabulüne; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 25. maddesi gereği, Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ. 


Plan ve Bütçe Komisyon Raporu için tıklayınız.