Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :47                             

Karar Tarihi :13/05/2014                

KONUSU

Yatağan İlçe Belediyesi 2014 Yılı 8 Aylık Revize Bütçesinin Görüşülmesi

            Mali Hizmetler Daire Başkanlığı’nın 12/05/2014 tarih ve bila sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonunda;

Yatağan Belediyesi tarafından 2014 mali yılı bütçesine 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (b) bendine ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’ nin 37.maddesi gereğince ek bütçe yapma yetkisinin Belediye Meclisinde olması nedeniyle 02/05/2014 tarih ve 2014/54 nolu meclis kararı ile ek bütçe yapılmıştır.

Yatağan Belediyesinin 2014 mali yılı bütçesine 8.015.202.00.-TL’ lik aşağıdaki listede bulunan kalemlere ek bütçe yapılmış 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 25. Maddesine göre yapılan ek bütçe OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.

EK BÜTÇE

GELİR                                                                                                        8.015.202,00 TL

5 2 2 5 1 Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar                       8.015.202,00 TL

GİDER                                                                                                       8.015.202,00TL          

46 48 15 02                ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ                             515.301,00 TL

46 48 15 02 01 1 1 00 GENEL KAMU HİZMETLERİ     

46 48 15 02 01 1 1 00 05 01 PERSONEL GİDERLERİ                            187.500,00 TL

46 48 15 02 01 1 1 00 05 02 SOSYAL GÜV. KURUMUNA DEV. GİD    31.800,00 TL

46 48 15 02 01 1 1 00 05 03 MAL VE HİZMET ALIMLARI                    196.001,00 TL

46 48 15 02 01 1 1 00 05 05 CARİ TRANSFERLER                                   100.000,00 TL.

46 48 15 30                FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                 3.387.000,00 TL

46 48 15 02 06 2 0 00 TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ           

46 48 15 02 06 2 0 00 05 01 PERSONEL GİDERLERİ                            687.000,00TL

46 48 15 02 06 2 0 00 05 02 SOSYAL GÜV. KURUMUNA DEV. GİD  179.000,00 TL

46 48 15 02 06 2 0 00 05 03 MAL VE HİZMET ALIMLARI                    821.000,00 TL

46 48 15 02 06 2 0 00 05 06  SERMAYE GİDERLERİ                           1.700.000,00 TL.

GİDER                                                                                                    

46 48 15 32                MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                     570.101,00 TL.

46 48 15 32 01 1 2 00 FİNANSAL VE MALİ İŞLER HİZ.         

46 48 15 32 01 1 2 00 05 01 PERSONEL GİDERLERİ                            303.100,00 TL

46 48 15 32 01 1 2 00 05 02 SOSYAL GÜV. KURUMUNA DEV. GİD    65.000,00 TL

46 48 15 32 01 1 2 00 05 03 MAL VE HİZMET ALIMLARI                    102.001,00 TL

46 48 15 32 01 1 2 00 05 05 CARİ TRANSFERLER                                   50.000,00 TL.

46 48 15 32 01 1 2 00 05 06 SERMAYE GİDERLERİ                                50.000,00 TL.

46 48 15 33                SALIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                               97.600,00 TL

46 48 15 33 07 9 9 00 SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN SAĞLIK HİZ.      

46 48 15 33 07 9 9 00 05 01 PERSONEL GİDERLERİ                               79.000,00 TL

46 48 15 33 07 9 9 00 05 02 SOSYAL GÜV. KURUMUNA DEV. GİD    18.600,00 TL

GİDER                                                                                                    

46 48 15 34                YAZI İŞLERİ  MÜDÜRLÜĞÜ                              291.200,00 TL.

46 48 15 34 01 3 9 00 DİĞER GENEL HİZMETLER

46 48 15 34 01 3 9 00 05 01 PERSONEL GİDERLERİ                            232.000,00 TL

46 48 15 34 01 3 9 00 05 02 SOSYAL GÜV. KURUMUNA DEV. GİD    34.200,00 TL

46 48 15 34 01 3 9 00 05 03 MAL VE HİZMET ALIMLARI                      25.000,00 TL

GİDER                                                                                                    

46 48 15 35                ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ                                        2.979.100,00 TL

46 48 15 35 03 1 9 00 SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN GÜV.HİZ.            

46 48 15 35 03 1 9 00 05 01 PERSONEL GİDERLERİ                            1.259.100,00 TL

46 48 15 35 03 1 9 00 05 02 SOSYAL GÜV. KURUMUNA DEV. GİD     315.000,00 TL

46 48 15 35 03 1 9 00 05 03 MAL VE HİZMET ALIMLARI                    1.405.000,00 TL

GİDER                                                                                                    

46 48 15 37                İSKAN İŞLERİ HİZMETLERİ                                     175.000,00 TL

46 48 15 37 06 1 0 00 SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN GÜV.HİZ.            

46 48 15 37 06 1 0 00 05 01 PERSONEL GİDERLERİ                                153.500,00 TL

46 48 15 37 06 1 0 00 05 02 SOSYAL GÜV. KURUMUNA DEV. GİD       21.500,00 TL