Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 47                                              

Karar Tarihi  : 13/02/2020                          


KONUSU:

  Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretimi ile son ürün çıkana kadar ki her aşamada ve pazarlamada çiftçileri, üreticileri, kooperatifleri, birlikleri ve tarımsal amaçla çalışan tüzel kişilikleri desteklemek amacıyla yapacağı her türlü faaliyet ve hizmeti kapsayan destekleme yönetmeliğine ihtiyaç duyulmuş olup; bu kapsamda; yazı ekinde sunulan "Tarım ve Hayvancılık Destekleme Yönetmeliği"nin 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18'inci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi gereğince görüşülmesi.

 

       Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 12.02.2020 tarihli ve 10452259-010.03-E.222 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.