Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 472                             

Karar Tarihi  : 08/12/2016                 

KONUSU:

       2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

       a) Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait 2017 yılı bütçesinin onaylanması hususunun   görüşülmesi.  

            Plan ve Bütçe Komisyonunun 24.11.2016 tarihli raporunda;           

            Plan ve Bütçe Komisyonumuz 24/11/2016 tarihinde saat 11:00'de Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binasında toplandı. Belediye Meclisinin 10/11/2016 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2017 Mali Yılı ve izleyen iki yılı ait Bütçesi komisyonumuzun toplantısında incelenmiştir.   

            Komisyonumuzun Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2017 Mali Yılı ve izleyen iki yılı ait Bütçesi ile ilgili görüş ve kararları aşağıda belirtilmiştir.