Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No      : 472

Karar Tarihi  :10/12/2015                              

KONUSU:

55.Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi  

b) Büyükşehir Belediyesi Evsel Katı Atık Bertaraf Ücret Tarifesinin 27/10/2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi  

Plan ve Bütçe Komisyonunun 10/12/2015 tarihli raporunda;

Plan ve Bütçe Komisyonu 10/12/2015 tarihinde saat 15:30’de Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binasında toplandı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın 08/12/2015 tarih ve 33887833-301.01-3097 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan ve Büyükşehir Belediye Meclisimizin 10/12/2015 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 08/12/2015 tarih ve 3097 sayılı yazısı ile gönderdiği “2016 yılı Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Ücret Tarifesi’nin 27/10/2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi” konusu komisyonumuzca 5393 sayılı Kanunun 18/f maddesi kapsamında değerlendirilmiş ve Meclise sunulduğu şekilde, aşağıda belirtildiği gibi kabulü oybirliği ile uygun bulunmuştur.   Denilmektedir.


2016 Yılı İçinde Uygulanacak Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Hizmetlerine 

İlişkin Ücret Tarifesi 

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KATI ATIK TARİFE ÖNERİSİ 10/12/2015

GENEL

ABONE TİPİ

TOPLAM (ADET)

BEDEL/YIL (TL)

TOPLAM (TL)

MESKEN

171984

4,80 ?

825.523,20 ?

İŞYERİ

35332

7,00 ?

247.324,00 ?

OTEL

263

2.000,00 ?

526.000,00 ?

HASTAHANE

10

360,00 ?

3.600,00 ?

TOPLAM

207589

1.602.447,20 ?

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda; 


Büyükşehir Belediyesi Evsel Katı Atık Bertaraf Ücret Tarifesinin 27/10/2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin

Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi konusuna ait yukarıda metni yazılı Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekilde kabul edilerek, Muğla Büyükşehir

Belediyesi 2016 Yılı İçinde Uygulanacak Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Hizmetlerine İlişkin Ücret Tarifesinin; 

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KATI ATIK TARİFESİ

GENEL

ABONE TİPİ

TOPLAM (ADET)

BEDEL/YIL (TL)

TOPLAM (TL)

MESKEN

171984

4,80 ?

825.523,20 ?

İŞYERİ

35332

7,00 ?

247.324,00 ?

OTEL

263

2.000,00 ?

526.000,00 ?

HASTAHANE

10

360,00 ?

3.600,00 ?

TOPLAM

207589

1.602.447,20 ?


olarak Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekilde kabulüne 5393 sayılı Kanunun 18/f maddesi gereği Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.   

Plan ve Bütçe Komisyon Raporu için tıklayınız.