Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 473                             

Karar Tarihi   : 08/12/2016                 

KONUSU:

     2.Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

     b) Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait 2017 yılı gelir tarife cetvellerinin onaylanması hususunun görüşülmesi.  

     Plan ve Bütçe Komisyonunun 05.12.2016 tarihli raporunda;            

Plan ve Bütçe Komisyonumuz 05/12/2016 tarihinde saat: 11:00’de Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binasında toplandı. Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/11/2016 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Muğla Büyükşehir Belediyesinin 2017 Mali Yılı Gelir Tarife Cetveli Komisyonumuzun 05/12/2016 tarihli toplantısında incelendi.


Ek için Tıklayınız.