Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No      : 477

Karar Tarihi  :10/12/2015                              

KONUSU:

Gün Tespiti

Bir dahaki meclis toplantısının 14 Ocak 2016, Perşembe günü, saat: 13:00’da yapılmasına OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.