Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :48                             

Karar Tarihi :13/05/2014              

KONUSU

Fethiye İlçe Belediyesi 2014 Yılı 8 Aylık Revize Bütçesinin Görüşülmesi

            Mali Hizmetler Daire Başkanlığı’nın 08/05/2014 tarih ve bila sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonunda;

              Fethiye Belediye Meclisinin 18.04.2014 tarih ve 55 sayılı kararı ile revize edilen 2014 yılı Fethiye Belediye Bütçesi gelir ve gider tahminlerinin daha iyi incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.