Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 48                                                                 

Karar Tarihi  : 13/02/2020                                       


KONUSU:

21. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi.

    a) 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesine istinaden 2020 yılında uygulanacak gelir tarifesine eklenen ücret tarifesi ile ilgili olarak yazı ekinde sunulan Menteşe Belediye Başkanlığı'nın almış olduğu 07.01.2020 tarih 19 sayılı kararın 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesine göre görüşülmesi

              Plan ve Bütçe Komisyonunun 13.02.2020 tarihli raporunda;