Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 483                                  

Karar Tarihi  : 08/12/2016                      

KONUSU:

       2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

       j) Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının 2016 Mali Yılı Gider Bütçesinde ekteki ödenek aktarma listesinde gerekçesi belirtilen bütçe tertipleri arasında aktarma yapılması hususunun görüşülmesi.  

        Plan ve Bütçe Komisyonunun 24.11.2016 tarihli raporunda;

Plan ve Bütçe Komisyon Raporu için Tıklayınız.

Ek için Tıklayınız.