Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 485                                                      

Karar Tarihi  : 08/12/2016                                          

KONUSU:

       2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

l) Bodrum Şoförler ve Otomobilciler Oda Başkanlığının 27.10.2016 tarih ve 43769/134140 kayıt sayılı yazısı ile Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren tahditli “TM” plakalı yolcu taşıma araçlarına İzin/tahsis vb. belge düzenlenmesi yönünde talebi bulunmakta olup, güzergah izin ücretlerinin ekteki çizelgeler dahilinde kooperatiflerin öngörülen yıllık toplam ciro kapasitelerinin binde beşinin her araç için; güzergah izin belgesi, hizmet, yol ve durak kullanım bedeli olarak, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 97. Maddesi kapsamında görüşülmesi.  

          Plan ve Bütçe Komisyonunun 05.12.2016 tarihli raporunda;