Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 489                                   

Karar Tarihi   : 08/12/2016                       

KONUSU:

      2.Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

ö) Ortaca Belediye Meclisinin 2016 Yılı Bütçesinde aktarma yapılmasına dair 02.11.2016 tarih ve 66 sayılı Meclis Kararının 5216 Sayılı Kanunun 25. maddesi gereğince görüşülmesi.   

       Plan ve Bütçe Komisyonunun 24.11.2016 tarihli raporunda;     


Ek için Tıklayınız.