Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 490                                 

Karar Tarihi   : 08/12/2016                     

KONUSU:

       2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

p) Fen İşleri Dairesi Başkanlığının, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının ve Turizm Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığının 2016 Mali Yılı Gider Bütçesinde ekteki ödenek aktarma listesinde gerekçesi belirtilen bütçe tertiplerinden 46.48.01.33.04.5.1.00.5.06.5.7.07 Yol Yapım Giderleri bütçe tertibine aktarma yapılması hususunun görüşülmesi.

          Plan ve Bütçe Komisyonunun 24.11.2016 tarihli raporunda;