Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :49                  

Karar Tarihi :10/02/2015    

KONUSU:

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞIMIZIN, 09/09/2014 TARİHLİ 140 NOLU MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLEN, KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİĞİNDE GÜNCELLEME YAPILMASI

            Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın 04/02/2015 tarih ve 82443048-050.01.02-2015-70 sayılı, Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

           Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığımızın, 09/09/2014 tarihli 140 nolu Meclis Kararı ile kabul edilen, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğinin 5. Maddesinin (b) bendinde Tiyatro ve Sanatsal Faaliyetler Şube Müdürlüğü yerine Konservatuvar Şube Müdürlüğü ile 12. Maddesinin başlığı olan Tiyatro ve Sanatsal Faaliyetler Şube Müdürlüğünün Görevleri isminin Konservatuvar Şube Müdürlüğünün Görevleri başlığı şeklinde değiştirilmiş ve (g), (ğ), (h) maddeleri eklenmiştir.                 

           Yazımız ekinde sunulan, Yönetmeliğinin 5393 Sayılı Kanununun 18. Maddesi hükmü uyarınca Meclisimizce görüşülerek karar alınması hususunda yazımızın Meclise havalesini arz ederim. Denilmektedir.

            Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

            Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının, 09/09/2014 tarihli 140 nolu Meclis Kararı ile kabul edilen, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğinin 5. Maddesinin (b) bendinde Tiyatro ve Sanatsal Faaliyetler Şube Müdürlüğü yerine Konservatuvar Şube Müdürlüğü ile 12. Maddesinin başlığı olan Tiyatro ve Sanatsal Faaliyetler Şube Müdürlüğünün Görevleri isminin Konservatuvar Şube Müdürlüğünün Görevleri başlığı şeklinde değiştirilmesi ve (g), (ğ), (h) maddeleri eklenmesi ile oluşan Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğinin, 5393 Sayılı Kanununun 18. Maddesi hükmü uyarınca Meclise sunulduğu haliyle aşağıdaki şekilde aynen onaylanmasına OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

Kararın devamı için tıklayınız.