Geri Tüm Meclis Kararları

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 49                         

Karar Tarihi   : 14/03/2019           

 

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

       ı) İlimiz, Menteşe İlçesi, Bayır Mahallesi 138 ada 7 ve 9 parsellerde Menteşe Belediye Meclisinin 04.01.2019 tarih ve 2 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi.

       İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 05.03.2019 tarihli raporunda;

       05.03.2019 tarihinde saat 14:00’de Emirbeyazıt Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 No.lu Hizmet Binası'nda toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 14.02.2019 tarih ve 36521862-115.01.02-E.1262 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 14.02.2019 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz, Menteşe İlçesi, Bayır Mahallesi 138 ada 7 ve 9 parsellerde Menteşe Belediye Meclisinin 04.01.2019 tarih ve 2 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.   

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 14.02.2019 tarih ve 36521862-115.01.02-E.1262 sayılı yazısında;