Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 494                

Karar Tarihi   : 08/12/2016    

KONUSU:

         Encümen üyeliği görevinden istifa eden Hakkı Şevket BAYINDIR’ın yerine, boşalan encümen üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere, 5393 sayılı Yasanın 33., 5216 sayılı Yasanın 16. maddesi hükmü gereğince gizli oyla encümen üyesi seçiminin yapılması.    

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın 23/11/2016 tarihli ve 26219312-302.01-2600 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.