Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 496                            

Karar Tarihi  : 08/12/2016                

KONUSU:

         Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın mülkiyetindeki Bodrum İlçesi Bitez Mahallesi 182 ada 81 parsel numaralı 9.291,74 m² yüz ölçümlü Arsa nitelikli taşınmazın, 5393 sayılı Belediye Kanunun 75/d maddesi uyarınca Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne mülkiyet devrinin yapılması hususunun görüşülmesi.    

         Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 22/11/2016 tarihli ve 47720051-301.01-3408 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.