Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 498                          

Karar Tarihi  : 08/12/2016             

KONUSU:

         6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında Muğla Valiliği Devir Tasfiye Komisyonu tarafından Büyükşehir Belediyemize devredilen, şehir içi otobüs ulaşımı hizmetleri faaliyet konusuna sahip 949 038 1434 vergi numaralı Belset Yerkesik Belediyesi Servis Hizmetleri ve Taşımacılık İktisadi İşletmesi hali hazırda gayrı faal olduğu için tüm kamu kurum ve ilgili kuruluşlardaki kayıtlarının terkin edilmesi hususunun görüşülmesi.

         Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 01/12/2016 tarihli ve 79556812-301.01-4285 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.