Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 5                                 

Karar Tarihi  : 12/01/2017                 

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

          ç) Seydikemer İlçesi, Seki Mahallesi, Cumalaryurdu mevkii 976 parsel ve Elekse mevki 1100 parsel sayılı, toplam 26.275 m2 yüzölçümüne sahip taşınmazların “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali)” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

          İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.12.2016 tarihli raporunda;

          27/12/2016 tarihinde saat 13:30’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 05/12/2016 tarih ve 36521862-310.01.04-6874 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 08.12.2016 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Seydikemer İlçesi, Seki Mahallesi, Cumalaryurdu mevkii 976 parsel ve Elekse mevki 1100 parsel sayılı, toplam 26.275 m2 yüzölçümüne sahip taşınmazların “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali)” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 05/12/2016 tarih ve 36521862-310.01.04-6874 sayılı yazısında;