Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 50                              

Karar Tarihi  : 09/02/2017                

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

          l) İlgi (d) Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, İlgi (e) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün görüşler ile Büyükşehir Belediye Meclisimizin 14.04.2016-139;14.04.2016-140; 12.05.2016-187 sayılı kararları doğrultusunda bu ve bundan sonra hazırlanacak benzer çalışmaların Ulaşım Dairesi Başkanlığımızca onaylı imar planlarına uygun olarak hazırlanacak “yol kenarı parklanma (cep otoparkı yerlerine ait) krokileri” ile çözümlenmesine yönelik prensip kararı alınması konusunda 5216 sayılı Kanunun 7/f maddesi uyarınca görüşülmesi.

         İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 30.01.2017 tarihli raporunda;

         30.01.2017 tarihinde saat 13:30’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 11.01.2017 tarih ve 36521862-310.01.04-249 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 12.01.2017 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlgi (d) Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, İlgi (e) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün görüşler ile Büyükşehir Belediye Meclisimizin 14.04.2016-139;14.04.2016-140; 12.05.2016-187 sayılı kararları doğrultusunda bu ve bundan sonra hazırlanacak benzer çalışmaların Ulaşım Dairesi Başkanlığımızca onaylı imar planlarına uygun olarak hazırlanacak “yol kenarı parklanma (cep otoparkı yerlerine ait) krokileri” ile çözümlenmesine yönelik prensip kararı alınması konusunda 5216 sayılı Kanunun 7/f maddesi uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 11.01.2017 tarih ve 36521862-310.01.04-249 sayılı yazısında;