Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 501                          

Karar Tarihi  : 08/12/2016             

KONUSU:

         Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından Tüzel Kişiliği sona eren Köy Tüzel Kişiliklerine ait değerlendirilmeyen İlimiz Milas İlçesi Ortaköy Mahallesi 115 ada 1 parsel numaralı 39.969,42 m² yüz ölçümlü Tarla nitelikli taşınmazın Medeni Kanunun 698. ve 699. maddeleri gereğince Milas Belediye Başakanlığı adına devir edilmesi hususunda, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi uyarınca görüşülmesi.

        Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 05/12/2016 tarihli ve 47720051–301.01/3524 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.