Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :50                           

Karar Tarihi :14/01/2016             

KONUSU:

Yatağan İlçesi Bozüyük Mahallesinde bulunan Cemil Toksöz Konağının yapılacak restorasyon uygulama işi için Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına katkı payı başvurusunda bulunulması; katkı payı bedelinin uygulama işi maliyetinin tamamını karşılayamaması durumunda kalan bedelin Belediye Başkanlığımız bütçesinden karşılanması ve uygulama işinin yıllara sari olacağı konusunun görüşülmesi

              İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 12/01/2016 tarihli ve 36521862-310.02.01-177 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.