Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :50               

Karar Tarihi :10/02/2015    

KONUSU:

1 ADET RESMİ HİZMET ARACI ALIMI

            Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın 03/02/2015 tarih ve 49455679-301.03/210 sayılı, Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

            Daire Başkanlığımız çalışmalarının hızlı ve verimli yürütülebilmesi amacıyla Devlet Malzeme Ofisinden 1(Bir) adet resmi hizmet aracı alımı yapılabilmesi için yazımızın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim. Denilmektedir.

            Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndaki çalışmalarının hızlı ve verimli yürütülebilmesi amacıyla Devlet Malzeme Ofisinden 1(Bir) adet resmi hizmet aracı alınmasına OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.