Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 50                               

Karar Tarihi   : 08/02/2018                 

KONUSU:


            25. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

        b) İlimiz, Kavaklıdere İlçesi, Menteşe Mahallesi, 2737, 2924 ve 4117 numaralı parsellerde kayıtlı taşınmazların kullanım alanlarının ve yapılaşma koşullarının yeniden düzenlemesine yönelik 1/1000 ölçekli meri Menteşe Nazım İmar Planının 30K-IV paftasında kalan ve N20-B-09-C-1-B ile N20-B-09-C-2-A imar paftalarında hazırlanan 1/1000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.    

      İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 08.02.2018 tarihli raporunda;

        08.02.2018 tarihinde saat 15:15’de Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.02.2018 tarih ve 36521862-301.03-E.840 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 08.02.2018 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz, Kavaklıdere İlçesi, Menteşe Mahallesi, 2737, 2924 ve 4117 numaralı parsellerde kayıtlı taşınmazların kullanım alanlarının ve yapılaşma koşullarının yeniden düzenlemesine yönelik 1/1000 ölçekli meri Menteşe Nazım İmar Planının 30K-IV paftasında kalan ve N20-B-09-C-1-B ile N20-B-09-C-2-A imar paftalarında hazırlanan 1/1000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.02.2018 tarih ve 36521862-301.03-E.840 sayılı yazısında;