Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 50                                                                   

Karar Tarihi  : 13/02/2020                             


KONUSU:

21. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

        c) 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesine istinaden 2020 yılında uygulanacak gelir tarifesine eklenen ücret tarifesi ile ilgili olarak yazı ekinde sunulan Menteşe Belediye Başkanlığı'nın almış olduğu 04.02.2020 tarih 23 sayılı kararın 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesine göre görüşülmesi

            Plan ve Bütçe Komisyonunun 13.02.2020 tarihli raporunda;