Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 502                            

Karar Tarihi  : 08/12/2016                

KONUSU:

         4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 22/e maddesi kapsamında Bodrum İlçesi Konacık Mahallesi 192 ada 83 parsel numaralı 22,55 m² yüz ölçümlü arsa nitelikli taşınmazın satın alınması hususunda, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi uyarınca görüşülmesi.    

         Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 05/12/2016 tarihli ve 47720051-301.01-3529 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.