Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No        : 503

Karar Tarihi   : 08/12/2016

KONUSU:

         Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığımız tarafından 2016 yılı programı dahilinde uygulama projeleri tamamlanan Muğla Büyükşehir Belediyesi - Milas İlçesi Burgaz Mahallesi 79 ada 298 parsel üzerine yapılacak olan Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi inşaatının çevrenin daha etkin korunması amacıyla yapım ihalelerinin 2017 yılı içerisinde yapılması zarureti doğduğundan, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığının 2017 Yılı Bütçesinde yer almayan söz konusu Katı Atık Düzenli Depolama Sahalarının inşaatlarının Kamu İhale Kanunun 62. maddesinin a bendi hükmüne istinaden, yıllara yaygın olarak yapılması ve bahse konu yapım işi için 2017 yılında 24.000.000,00-TL ödenek programlanmış olup, 2018 yılı için 6.000.000,00-TL ve ödeneklerin Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Bütçelerine tahsis edilmesi konularının görüşülmesi.

         Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın 06/12/2016 tarihli ve 33887833-841.01.02-4097 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.