Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No        : 504

Karar Tarihi   : 08/12/2016

KONUSU:

         Datça Belediyesi tarafından yapılacak olan Hızırşah Yaşayan Tarih, Kültür, Sergi Evi ve Kültür Rotası GEKA Projesine Muğla Büyükşehir Belediyemizce ortak olunması kararı alınmış olup, bu karar ile ortağı olduğumuz projenin yaklaşık maliyetinin %25’lik kısmına Datça Belediyesi ile yarı yarıya ortak olunması kararı alınmıştır. Söz konusu işte iş artışına gidilmiş olup iş artışına ait olan 91,071.05 TL’lik tutarın ödenmesi hususunun görüşülmesi.

         İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 06/12/2016 tarihli ve 36521862-310.99-6929 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.