Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 509                                 

Karar Tarihi  : 08/12/2016                     

KONUSU:

       32. Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

    d) Menteşe Belediye Meclisinin 2016 Mali Yılı Bütçesinde aktarma yapılmasına dair almış olduğu 06.12.2016 tarih ve 257 Sayılı Meclis Kararının 5216 Sayılı Kanunun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi.

       Plan ve Bütçe Komisyonunun 08.12.2016 tarihli raporunda;