Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :51                              

Karar Tarihi             :13/05/2014              

KONUSU

10 Nisan 2014 Tarih ve 28968 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ve Standartlarına Dair Yönetmelik Çerçevesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi Organizasyon Şemasının Güncellenmesi  

           İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 07/05/2014 tarih ve bila sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonunda;

10 Nisan 2014 tarih ve 28968 tarihli resmi gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliği gereği 15/04/2014 tarih ve 25 sayılı meclis kararı ile kabul edilen Belediyemiz organizasyon şemasının ekteki gibi güncellenmesine  OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.